اعضای اتاق فکر

دکتر امیرحسین تکیان

دکتر خسرو صادق نیت

دکتر محمدرضا آی

دانشکده بهداشت

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی

دکتر محمدرضا روئینی

دکتر مریم محمودی

دکتر سیده‌ فاطمه واثق رحیم‌پرور

دانشکده داروسازی

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر فرشاد فرزادفر

دکتر محمدعلی صحرائیان

دکتر یلدا حسین زاده اردکانی

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

دانشکده پزشکی

دانشکده داروسازی

 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: