اعضای اتاق فکر

                                                              
        دکتر امیر حسین تکیان                                                                    دکتر محمد رضا آی 
        دانشکده بهداشت                                                                          دانشکده پزشکی
                                                                                                 
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: