نتایج ارزیابی مشترک متقاضیان کسب گرنت با عنوان Seed money Grant جهت پروژه های تحقیقاتی مشترک ایران و سوئیس تا 24 اکتبر اعلام می شود.

نتایج ارزیابی مشترک متقاضیان کسب گرنت با عنوان Seed money Grant جهت پروژه های تحقیقاتی مشترک ایران و سوئیس تا 24 اکتبر اعلام می شود

فراخوان  این گرنت توسط اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس (Leading house for Iran Swiss Academic Partnership) و مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (NIMAD) در تاریخ مقرر اطلاع رسانی شد و متقاضیان در راستای اهداف پژوهشی مشترک با کشور سوئیس جهت ثبت نام اقدام کردند. مهلت ثبت نام این گرنت در تاریخ 9 مرداد 97 (31 July, 2018) به اتمام رسید و پس از بررسی های انجام شده توسط این اتاق، مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (NIMAD) و نهاد سوئیسی، نتایج نهایی در 2 آبان ماه 97)  24 October, 2018) اعلام می شود.

امید است، (Seed money Grant) که با هدف توسعه فعالیت های علمی مشترک میان محققین سوئیسی و مؤسسات و دانشمندان ایرانی  انجام می شود، با حمایت مالی دو کشور ایران و سوئیس زمینه ساز همکاری های طولانی مدت میان آن ها شود.

لازم به ذکر است، این فراخوان در سال آینده نیز برقرار خواهد بود.


تهیه و تنظیم خبر: سپیده جاودان فرد

 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: