روز جهانی زن و دختر در علم مبارک

روز جهانی زن و دختر در علم مبارک

در تاریخ 22 دسامبر 2015، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به منظور روز جهانی به رسمیت شناختن نقش حیاتی زنان و دختران در جوامع علمی تصویب کرد. علاوه بر تلاش هایسازمان آموزشی، علمی و فرهنگی (UNESCO) برای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان، سازمان ملل متحد، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) و سایر سازمان های مربوطه از دسترسی زنان و دختران و مشارکت آنها در زمینه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، علمی، فن آوری، مهندسی و ریاضیات، آموزش و فعالیت های تحقیقاتی در تمام سطوح حمایت کردند که در نهایت منجر به تصمیم گیری برای اعلام 11 فوریه هر سال به عنوان روز بین المللی زنان و دختران در علم شد. در آستانه این روز بین المللی، سفارت سوئیس در ایران، نام دو زن ایرانی، خانم دکتر نغمه معراجی و خانم دکتر سیما فاخران را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. دکتر معراجی، دبیر دفتر همکاری های علمی ایران و سوئیس برای دانشگاه های علوم  پزشکی کشور و دکتر فاخران، مسئول میز سوئیس برای دانشگاه های غیر علوم پزشکی، نمونه زنان مصمم در مسئولیت های اعطا شده هستند. لازم به ذکر است، این دو زن ، به ترتیب از سوی مدیریت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان برای این سمت انتخاب شده اند.

 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: