همکاری ها

لطفاً تمام اطلاعات به زبان انگلیسی وارد شود.

مشخصات فردی

نام:
نام خانوادگی:
سال تولد (میلادی):
جنسیت:
ملیت:

آخرین مدرک تحصیلی:
نوع اشتغال:

تلفن ثابت:
تلفن همراه:
پست الکترونیکی:

رزومه:

آیا تاکنون با کشور سوئیس همکاری داشته اید؟


آیا تمایل به همکاری با کشور سوئیس دارید؟

حروف تصویر را در کادر مربوطه وارد کنید:
حروف تصویر: