تماس با ما

روزهای کاری: یکشنبه تا چهارشنبه
ساعات کاری: 09:00 تا 13:00 (تهران 03:30+ GMT)
آدرس پستی: ایران، تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، نبش پورسینا، پلاک 1، کد پستی 1417653911
فکس: 84 90 41 66 ( 21 98+)
ایمیل: irsw-leadinghouse@tums.ac.ir
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
تلفن:
پیام:
حروف تصویر: