اسامی پذیرفته شدگان گرنت دوسویه Bridging اعلام شد.

اسامی پذیرفته شدگان گرنت دوسویه Bridging اعلام شد

پس از انجام بررسی های نهایی، پذیرفته شدگان گرنت دوسویه Bridging  در تاریخ 1399/02/15 اعلام شد. گرنت دوسویه Bridging با هدف شروع کار تحقیقاتی و یا آموزشی مشترک میان ایران و کشور سوئیس برنامه ریزی و فراخوان آن در آبان ماه سال 1398، در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور اطلاع رسانی شد. بر اساس این فراخوان کسانی که پیش از این سابقه همکاری با سوئیس داشتند، میتوانستند طرح خود را در همه رشته های علمی و زمینه های تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ، دوره های آموزشی و  توسعه کریکلوم مشترک ارائه دهند. 

با انعقاد تفاهم نامه مشترک میان Leading House South Asia and Iran ، مؤسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی (نیماد) و اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس، حداکثر اعتباراختصاص یافته برای این گرنت 12500 فرانک تعیین شد که توسط نهاد سوئیسی به محقق اصلی مقیم سوئیس پرداخت می شود. همچنین مبلغ 1500 میلیون ریال از سوی نهاد ایرانی برای بخشی از کار که در ایران انجام می شود، به محقق اصلی ایرانی پرداخت می شود.

لازم به ذکر است،در ارزیابی که توسط تیم ارزیاب Leading House South Asia and Iran و مؤسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی (نیماد) صورت گرفت،  5 طرح در حوزه علوم پزشکی پذیرفته شدند.  اسامی محققین ایرانی پذیرفته شده در حوزه مذکور شامل: دکتر فاطمه سوری، دکتر امیرحسین تکیان، دکتر حمیدرضا سلیقه‌راد، دکتر حمیدرضا ادهمی، دکتر محمد واسعی است. قرار است اعطای این گرنت به عنوان پلی جهت انجام تحقیقات گسترده تر و  کسب حمایت مالی مؤسسات بزرگتر مانند بنیاد ملی علم سوئیس بنیاد ملی علم سوئیس  (Swiss National Science Foundation) و یا هر نهاد ملی و فراملی  برای انجام مگاپروژه ها در نظر گرفته شود.
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: