جناب آقای دکتر Serge Brand از دانشگاه بازل سوئیس به عنوان visiting professor در دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد.

جناب آقای دکتر Serge Brand از دانشگاه بازل سوئیس به عنوان visiting professor در دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد

گواهی انتصاب آقای دکتر Serge Brand به عنوان visiting professor دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته روانپزشکی در روز شنبه مورخ 98/05/26 به ایشان اعطا شد. دکتر  Serge Brand که به همراه خانم دکتر دنا صادقی، محقق و دانشجوی پسادکترا در دانشگاه بازل که جهت انجام کار پژوهشی و بازدید و تبادل نظر در خصوص پتانسیل های همکاری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران در  زمینه روانپزشکی به ایران آمده بودند، از بخش هایی از بیمارستان های ضیائیان، روزبه و بیمارستان سینا بازدید کردند. سپس ایشان در جلسه ای که به میزبانی اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس تشکیل می شد شرکت نموده و از ظرفیت های بالای همکاری با این دانشگاه و تجربه موفق همکاری های پیشین ایشان با ایرانیان از سال 2007 سخن گفت.

همچنین دکتر معراجی ، دبیر اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس پیشنهاد برگزاری دوره های exchange دانشجو و استاد را مطرح کرد. ایشان در زمینه تشکیل دوره های کوتاه مدت مشترک نیز توضیحاتی را بیان کرد. استاد سوئیسی ضمن تایید سخنان ایشان از برگزاری این برنامه ها به صورت مشترک استقبال نمود. همچنین پیشنهاد برگزاری دوره های مجازی مشترک با همکاری دانشکده مجازی نیز از سوی حاضرین در جلسه مورد بحث و تایید قرار گرفت.

در این جلسه جناب آقای دکتر عفت پناه، رئیس بیمارستان ضیائیان، آقای دکتر عسگری و آقای دکتر تهرانی دوست، عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی، خانم رجبی، محقق بیمارستان ضیائیان، خانم دکتر معراجی، دبیر اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس و سپیده جاودان فرد، کارشناس مسئول اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس حضور داشتند.

تهیه خبر: سپده جاودان فرد

عکس: مهناز وحیدی

 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: