حضور مشاور سفیر سوئیس در اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس

حضور مشاور سفیر سوئیس در اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس

در نشست روز دوشنبه، 98/06/25 خانم شانتال دلی، مشاور سفیر سوئیس و خانم دکتر معراجی، مسئول اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس به بحث و گفتگو پیرامون بورسیه های جدید دولت سوئیس و مذاکرات صورت گرفته با آقای وسیم حسین، مسئول میز هند و اتاق همکاری های علمی آسیای جنوبی و ایران جهت تامین مالی دوسویه در برخی گرنت های آتی  مانند  Bridging پرداختند. همچنین خانم دلی به بهره گیری از تجربه پیشین در همکاری دوجانبه ایران و سوئیس در گرنت Seedmoney اشاره کرد و افزود در گرنت آتی میتوان با برنامه ریزی منسجم تر برنامه را پیش برد.

 در ادامه دکتر معراجی به بیان توضیحاتی در خصوص افزایش همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی اساتید دانشگاه های علوم پزشکی با اساتید سوئیسی پرداخت و از این موضوع اظهار خرسندی کرد. ایشان همچنین به بیان چالش ها و موانع ارتباطی پرداخت. همچنین خانم جاودان فرد، کارشناس اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس نیز به طرح برخی ابهامات در خصوص بورسیه های جدید دولت سوئیس در سال 2020 پرداخت که خانم دلی به توضیح آن ها پرداخت.

 

تهیه خبر: اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس


 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: