دانشگاه ETH زوریخ

دانشگاه ETH زوریخ
موسسه فدرال فناوری سوئیس زوریخ

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich  (ETH Zürich)
دانشگاه ETH در سال 1855 تأسیس شد. بر اساس استراتژی 2012 تا 2016 این دانشگاه بر سیستم غذای جهانی، شهرهای آینده، تغییرات اقلیمی، انرژی، سلامت، ارزیابی ریسک، فناوری اطلاعات، مواد نوین و فرآیندهای صنعتی تمرکز کرده است. دانشگاه دارای دانشکده های مهندسی معماری و عمران، دپارتمان عمران، محیط زیست و ژئوماتیک، دپارتمان معماری، دانشکده علوم مهندسی، دپارتمان مهندسی و علم Bioscience ،دپارتمان مهندسی کامپیوتر، دپارتمان مهندسی اطلاعات و الکتریسیته، دپارتمان مهندسی مکانیک و فرآیندها، دپارتمان مهندسی مواد، دانشکده علوم طبیعی و ریاضیات، دپارتمان بیولوژی، دانشکده ریاضیات و فیزیک، دپارتمان شیمی و علوم بیولوژیک کاربردی-Bioscience، دانشکده علوم طبیعی مرتبط با سیستم ها، دپارتمان علوم زمین، دپارتمان علم سیستم های محیط زیست ، دپارتمان علم و تکنولوژی سلامت ، دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت، دپارتمان اقتصاد و تکنولوژی، مدیریت، دپارتمان علوم انسانی وسیاسی و اجتماعی  است.


 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: