پرسش های متداول

بورسیه های دولت سوئیس:


1- آیا هزینه اقامت و زندگی شامل خانواده افرادی که بورسیه می گیرند نیز می شود؟

خیر، این بورسیه فقط شامل حال گیرنده بورسیه می شود.

2- آیا ویزا برای اعضای خانواده گیرنده بورسیه صادر می شود؟

برای امور مربوط به اخذ ویزا  لطفا با سفارت تماس (ایمیل- تلفن) بگیرید.

teh.vertretung@eda.admin.ch

8333 2200 21 0098

https://www.eda.admin.ch/tehran

3- آیا دانشجویان (کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی) هم می توانند از این بورسیه ها استفاده کنند؟

 در این بورسیه دانشجویانPhD  با شرایط مندرج در فایل مربوطه می توانند در برنامه تبادل دانشجو (Cotutelle Program) شرکت کنند. دانشجویان پزشکی و دانشجویان ارشد در صورت دارا بودن شرایط مندرج در راهنما می توانند برای بورسیه مورد نظر اقدام کنند (توجه به آزاد بودن مدرک مورد نظر برای تمام مقاطع ذکر شده الزامی است).

4- آیا اعضای هیئت علمی نیز می توانند از این بورسیه استفاده کنند؟

عضو هئیت علمی بودن ملاک شرکت در این بورسیه ها نیست  متقاضیان می توانند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و دارا بون شرایط مندرج در بورسیه  مورد نظر شرکت کنند.  

5- چگونه می توان به فرم ها (Application Package) بورسیه های دولت سوئیس دسترسی پیدا کرد؟

 در صورت دارا بودن تمامی شرایط مندرج در فایل بورسیه مربوطه جهت دریافت فرم ها با سفارت سوئیس در ایران مکاتبه بفرمایید.

teh.vertretung@eda.admin.ch

8333 2200 21 0098

https://www.eda.admin.ch/tehran

6- آیا در زمان ثبت نام بورسیه مربوطه مدرک مورد نظر باید فرستاده شود؟

تاریخ دریافت مدرک باید منطبق با شرایط درج شده در فایل بورسیه باشد، برای اطلاع از روند تاخیر در ارائه مدرک لطفا با سفارت سوئیس در ایران تماس بگیرید.

7- مدرک زبان مورد نظر برای اقدام جهت این بورسیه چیست و در صورت نیاز به ارائه مدرک تا چه زمانی مهلت برای تحویل آن وجود دارد؟

مدرک یا سطح زبانی مورد نیاز بر اساس دانشگاه انتخابی می تواند متفاوت باشد. لطفا جهت اطلاع بیشتر به وب سایت آن دانشگاه ( از لیست دانشگاه های ذکر شده در فراخوان) در سوئیس مراجعه کنید و یا با سفارت و دانشگاه مربوطه مکاتبه بفرمائید.

8- ارائه مستندات جهت ثبت نام در بورسیه مورد نظر از چه طریقی انجام می شود؟

سوالات مرتبط با مستندات و نحوه ارائه آن ها از طریق سفارت سوئیس در ایران قابل پیگیری است.

teh.vertretung@eda.admin.ch

8333 2200 21 0098

https://www.eda.admin.ch/tehran

9- سوپروایزر سوئیسی را  چگونه بیابیم؟ آیا خود شخص متقاضی باید برای یافتن سوپروایزر مربوطه اقدام کند؟

 شخص متقاضی می تواند برای دریافت بورسیه به وب سایت دانشگاه مورد نظر مراجعه و پس از یافتن اطلاعات تماس استاد مربوطه در نامه ای به معرفی خود و اینکه برای کدام بورسیه می خواهد اقدام کند بپردازد و منتظر دریافت جواب نامه باشد.  

10- متقاضیان بورسیه های سوئیس در دانشگاه های غیر علوم پزشکی از چه طریقی می توانند خدمات دریافت کنند؟

میز سوئیس در دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان متقاضیان از دانشگاه های غیر علوم پزشکی است.

وب سایت: www.iscoweb.iut.ac.ir 

ایمیل:Eu.isco@isco.iut.ac.ir      تلفن: 6-98339125505+

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
تلفن:
پیام:
حروف تصویر: