به اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس خوش آمدید


اتاق همکاریهای آکادمیک ایران و سوئیس در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور رئیس دانشگاه، وزیر علوم سوئیس، سفیر سوئیس در ایران، معاون بین‌الملل دانشگاه، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر روابط بین‌الملل، اعتباربخشی و رتبه‌بندی، مدیر توسعه منابع و پشتیبانی و مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل و بخشی دیگر از هیأت سوییس، در محل دانشکده پزشکی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شد. افتتاح آن  در راستای سیاست‌های خارجی دو کشور ایران و سوئیس و نقشه راهبردی مورد توافق دو کشور می باشد.

افزایش روابط علمی و آکادمیک میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایران و سوئیس سرلوحه فعالیت‌های این دفتر قرار گرفته است.

وظایف دفتر همکاری های علمی ایران و سوئیس به قرار زیر می باشد:


  • کارشناسی و انجام مطالعات در زمینه آموزش عالی کشور سوئیس
  • شناسایی زمینه ها و پتانسیل های همکاری دانشگاهی با کشور مذکور با همکاری معاونین بین الملل واحدها
  • تسهیل همکاری واحد های مختلف دانشگاه با واحدهای مشابه در کشور مذکور
  • ارائه پیشنهادات همکاری در حوزه های مختلف آموزش، پژوهش و عرصه خدمات
  • پیگیری تفاهم نامه های منعقده فی مابین و تلاش در جهت عملیاتی نمودن آنها با همکاری معاونت بین الملل دانشگاه و واحد های ذیربط
  • فراهم آوردن شرایط اولیه برای راه اندازی Joint Campus دانشگاه علوم پزشکی تهران و یکی از دانشگاه های سوئیس
  • تلاش برای افزایش تحقیقات مشترک اعضای هیات علمی، دانشجویان دانشگاه و جذب گرنت های پژوهشی
  • تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه برای افزایش ارتباط و همکاری با دانشگاه های سوئیس 
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: